artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na jednomandatowe okręgi wyborcze

 

Wójt Gminy Kłomnice przeprowadza w dniach: od 21.09.2012 r do 04.10.2012 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm).
Do zgłaszania uwag i wniosków można wykorzystać przygotowany formularz znajdujący się wzałącznikach.
  Wypełnione formularze będą przyjmowane do dnia 04 października 2012 do godz:15,00 w następujący sposób:
1)   drogą elektroniczną na adres sekretarz@klomnice.pl
2)   drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20,42-270 Kłomnice
3)   bezpośrednio na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kłomnice pokoju 103
 
Uwaga:  przy opracowywaniu projektu uchwały  posiłkowano się liczbą ludności na dzień 30.06.2012r.wobec powyższego ostateczna liczba mieszkańców może nieznacznie się zmienić gdyż ostateczna uchwała będzie podjęta w miesiącu październiku gdzie obowiązywać będzie stan ludności na dzień 30.09.2012 r.