Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

XXIII Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.10.2020

Utworzony: 2020-10-15 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 09:13

2. Nagrania Sesji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Kłomnice na żywo

Aktualna sesja dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=z2IJN-dDsEY&feature=youtu.be Klauzula informacyjna – RODO dla osób biorących udział w Sesji Rady Gminy Kłomnice Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że obrady sesji Rady Gminy Kłomnice są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Państwa uczestnictwo w obradach Sesji Rady Gminy Kłomnice jest w pełni dobrowolne. Uczestnicząc w obradach sesji Rady Gminy Kłomnice wyrażacie Państwo zgodę na ...

Utworzony: 2018-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-10-15 14:40

3. Rok 2020

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłom...

Początek formularza Ogłoszenie nr 584292-N-2020 z dnia 2020-09-11 r. Gmina Kłomnice: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłomnice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chroni...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-10-14 15:20

4. Rok 2020

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kłomnice i jej jednostek organ...

Początek formularza Ogłoszenie nr 584384-N-2020 z dnia 2020-09-11 r. Gmina Kłomnice: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kłomnice i jej jednostek organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy ...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 14:52

5. Rok 2020

Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2020

OR.0050.130.2020 Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do trzech lat położonej obręb Nieznanice. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerw...

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:51

6. Rok 2020

Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.09.2020

OR.0050.135.2020 Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1175) jak również zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 134/2020 z dnia 22.09.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co nas...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:47

7. Rok 2020

Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.09.2020

OR.0050.134.2020 Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1175) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z: - Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:42

8. Rok 2020

Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.09.2020

OR.0050.133.2020 Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.713.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXVII/04 z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie: ...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:36

9. Rok 2020

Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.09.2020

OR.0050.132.2020 Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do trzech lat położonej obręb Chorzenice. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:35

10. Rok 2020

Zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2020

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuje się w Urzędzie Gminy Kłomnice Komisję Przetargową do dokonania oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania i...

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:33

11. Rok 2020

Zarządzenie nr 116/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.08.2020

Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie cen za usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej(Dz.U. z 2019r., poz.712 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr.211.XXX.2017r z dnia 9 lu...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:28

12. Rok 2020

Zarządzenie nr 115/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.08.2020

Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych pojazdami pozostającymi w dyspozycji Gminy Kłomnice Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.), art. 32 ust. 6 i art 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o ...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:27

13. Rok 2020

Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.09.2020

OR.0050.129.2020 Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat oraz ustalenia stawki czynszu za dzierżawę. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) z związku z Uchwałą Nr 183.XXII.2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 13:23

14. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.10.2020

Kłomnice, 9 października 2020 r. WÓJT GMINY KŁOMNICE OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o po...

Utworzony: 2020-10-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 08:26

15. Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.10.2020r. o wydanie decyzji o środowisk...

Kłomnice, dnia 06.10.2020r. GP.OŚ-OŚ.6220.2.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DNIA 06.10.2020r. Działając na podstawie art. 49 Kodeks postepowania administracyjnego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, t.j.), oraz § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ra...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 12:05

16. Formularz B - decyzje

Decyzja Umorzenie Postepowania

Kłomnice, dnia 05.10.2020 r. GP.OŚ-OŚ.6220.2.2020 DECYZJA Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j.). orzekam: umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH Eko-Świat w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46, na działkach o nr ewid. 45/2...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 12:03

17. Rok 2020

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej ...

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kłomnice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 363 o pow. 0,55 ha, położona w miejscowości Rzeki Wielkie, obręb 15- Rzeki Wielkie, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00061396/9. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach szerokość około 12-16 m długość około 362 m. Działka nieogrodzona, odłogowana. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektroenerge...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 12:54

18. Rok 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na...

W Y K A Z Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1998 r.( Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 183/XXII/2020 z dnia 10 września 2020r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, zabudowanej budynkiem użytkowanym na potrzeby usług ochrony zdrowia jako przychodnia lekarska oraz budynkiem garażowo-gospodarczym, oznaczonej...

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 08:09

19. Rok 2020

Zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.09.2021

OR.0050.126.2020 Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 180/XXII/2020 z dnia 10.09.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza s...

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2020-10-05 13:43

20. Rok 2020

Uchwała Nr 186/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.09.2020

Uchwała Nr 186/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020r. poz. 638), Rada Gminy Kłomnice ...

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 13:58