Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kierownicy jednostek oświatowych

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2019

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 10:04

2. Urząd

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2020

W załączniku: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Pana Adama Śliwakowskiego Oświadczenia majątkowe Pani Bożeny Lara Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Dąbrowskiej Oświadczenia majątkowe Pani Barbary Mizera

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 09:59

3. Radni

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2019

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 09:49

4. Rok 2020

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie wrzesień - grudzień 2020

Ogłoszenie nr 564988-N-2020 z dnia 2020-07-22 r. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie wrzesień - grudzień 2020” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chr...

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:59

5. Rok 2020

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obi...

Początek formularza Ogłoszenie nr 565331-N-2020 z dnia 2020-07-22 r. Gmina Kłomnice: Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów Gminy Kłomnice. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zak...

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 13:16

6. Rok 2020

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie wrzesi...

Ogłoszenie nr 569517-N-2020 z dnia 2020-08-04 r. Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie wrzesień - grudzień 2020r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącz...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 08:19

7. Rok 2020

„Przebudowa drogi gminnej do pól ulicy Polnej w miejscowości Rzeki Małe”...

Początek formularza Ogłoszenie nr 563529-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. Gmina Kłomnice: Przebudowa drogi gminnej do pól ulicy Polnej w miejscowości Rzeki Małe. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej w miejscowości Chmielarze gm. Kłomnice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa proj...

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 13:01

8. Rok 2020

Protokół Nr XX.2020

XX sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 03.07.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:10 do 12:10. Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XX sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Larę, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. B. Łasińską, radnych rady powiatu częstochowskiego, sołtysów, przewodniczących rad sołecki...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 15:05

9. Rok 2020

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Zawada

Początek formularza Ogłoszenie nr 562760-N-2020 z dnia 2020-07-16 r. Gmina Kłomnice: Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Zawada, gmina Kłomnice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykona...

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 12:38

10. Rok 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieogranic...

W Y K A Z Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 107/2020 z dnia 29.07.2020 r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Działka nr 363 obręb 15 – Rzeki Wielkie o pow. 0,55 ha położona przy ul. Mierniczej w miejscowości Rzeki Wielkie, księga wieczysta ...

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 08:01

11. Rok 2020

Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalny...

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 11:50

12. Rok 2020

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Kłomnice

Ogłoszenie nr 563853-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. Gmina Kłomnice: Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Kłomnice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy...

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 10:26

13. Rok 2020

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych w...

Kłomnice, dnia 24.07.2020 r. O G Ł O S Z E N I E Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, które zakończyły się wynikiem pozytywnym: obręb Konary działki nr: 947, 963, 991, 1000, 1019, 1044, 1053, o ogólnej pow. 5,80 ha wpłynęły 3 oferty, wybrano ofertę P. Jakuba Marciniaka który za w/w działki zaproponował czynsz dzierżawny w wysokości 86 q pszenicy. obręb Nieznanice dzi...

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 14:29

14. Rok 2020

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie wrzesień - grudzień 2020

Ogłoszenie nr 565126-N-2020 z dnia 2020-07-22 r. Szkoła Podstawowa w Witkowicach: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie wrzesień - grudzień 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, ...

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-22 13:55

15. Rok 2020

Decyzja Starosty Częstochowskiego

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 08:29

16. Rok 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na...

WYKAZ Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2020 r., poz.65.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 174/XX/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat. Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do ...

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 08:24

17. Biblioteki

Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminne Biblioteki Publicznej

Utworzony: 2008-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 10:40

18. Centrum Integracji Społecznej

Oświadczenia majątkowe kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Utworzony: 2017-06-12 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 10:38

19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w plikach pdf

Utworzony: 2004-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 10:34

20. Gminny Ośrodek Kultury

Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Utworzony: 2007-05-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 09:48