artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Wójt Gminy Kłomnice przeprowadza w dniach: od 04 grudnia 2012 do dnia 14 grudnia 2012r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie  podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Do zgłaszania uwag i wniosków można wykorzystać przygotowany formularz znajdujący się w załącznikach.
Wypełnione formularze będą przyjmowane do dnia 14 grudnia 2012r. do godz:15,00 w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną na adres sekretarz@klomnice.pl
2) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20,42-270 Kłomnice
3) bezpośrednio na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kłomnice pokoju 103