artykuł nr 1

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze...

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w gminie Kłomnice. Zapraszam do składania ofert w terminie do dnia 5 października 2016 roku. Szczegóły w załącznikach.

artykuł nr 2

Nabór na wolne urzędnicze samodzielne stanowisko pracy inspektor d/s gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią.

Wójt Gimny Kłomnice ogłasza nabór na wolne urzędnicze samodzielne stanowisko pracy inspektor  d/s gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze pełnego etatu. Szczegóły w  Zarządzeniu nr 136/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.08.2016r., oraz Zarządzeniu nr 144/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2016.

 

 

 
artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor d/s obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, ABI

Wójt Gimny Kłomnice ogłasza nabór na wolne urzędnicze samodzielne  stanowisko pracy inspektor d/s obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, ABI w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze pełnego etatu. Szczegóły w Zarządzeniu nr 98/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17 czerwca 2016 roku.

 

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru 16 KB
artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice.

Wójt Gimny Kłomnice ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy inspektor do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze pełnego etatu. Szczegóły w Zarządzeniu nr 93/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 czerwca 2016 roku.

Załączniki:
informacja o wynikach naboru 15 KB
artykuł nr 5

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach. Szczegóły w Zarządzeniu nr 91/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 czerwca 2016 roku.