artykuł nr 1

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach