artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 8 marca 2017 r.

 Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 8 marca 2017 r.

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.
 
Osoba niepełnosprawna, mieszkaniec Gminy Kłomnice wpisany do rejestru wyborców w okręgu nr 4,   może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu komisji dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 18 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, parter, pokój nr  5 w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00.
Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.klomnice.pl – Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice
 
Lokal obwodowej komisji wyborczej  przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w okręgu wyborczym nr 4:
1. Obwodowa Komisja wyborcza Nr  12- Strażnica OSP Pacierzów ul. Częstochowska 29, 42-270 Kłomnice