artykuł nr 1

Podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych