artykuł nr 1

Statut Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Statut Centrum Integracji Społecznej został określony załącznikiem do Uchwały Nr 100.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 grudnia 2015r.

Załączniki:
Statut Centrum 207 KB