artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2023 rok

Dokument w załączniku

artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2022 rok

Dokument w załączniku

artykuł nr 3

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2021 rok

Dokument w załączniku

artykuł nr 4

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2020 rok

Dokument w załączniku

artykuł nr 5

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2019 rok

Dokument w załączniku