artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2020 rok

Dokument w załączniku

artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2019 rok

Dokument w załączniku

artykuł nr 3

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2018 rok