artykuł nr 1

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy

artykuł nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REJESTRACJI...

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / Dz. Urz. UE L 119, s.1/.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w...

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 4

Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 12.10.2018

o terminie szkoleń członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania i Obwodowych Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania

artykuł nr 5

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 Dokumenty w załączniku

Załączniki:
Składy OKW 252 KB