artykuł nr 31

Decyzja Starosty Częstochowskiego dot. mienia gromadzkiego wsi Lipicze

artykuł nr 32

Decyzja Starosty Częstochowskiego dot. zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Lipicze

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice w sprawie...

obwieszczenie

artykuł nr 34

Oświadczenie Wójta Gminy Kłomnice o stanie kontroli zarządczej.

Treść w załączniku.

Załączniki:
Oświadczenie 27 KB
artykuł nr 35

Zawiadomienie dotyczące mienia gromadzkiego wspólnoty gruntowej wsi Lipicze, gm. Kłomnice

Treść zawiadomienia w załączniku