artykuł nr 1

Lokalnej Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice

Strategia znajduje się w załączniku.