artykuł nr 1

Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023-2030

artykuł nr 2

Lokalnej Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice

Strategia znajduje się w załączniku.