artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 79/2023 z dnia 08.05.2023 r.

 

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr działki

Pow. w ha

W tym: użytki

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q

Konary

680

1,14

ŁIV-0,02 ha

ŁV- 0,77 ha

RV-0,35 ha

R/ZL-tereny rolnicze z możliwością zalesienia

CZ1C/00131865/0

0,40 q

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy opublikowaną przez Prezesa GUS.