artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości położonych w Witkowicach oraz Konarach.

Kłomnice, dnia 17.01.2022 r.

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, które zakończyły się wynikiem pozytywnym:

  1. Witkowice na działki nr 2460, 2502, 2532  o ogólnej pow. 1,5127 ha wpłynęły 2 oferty wybrano ofertę P. Mariusza Sochackiego, który za w/w działki  zaproponował czynsz dzierżawny w wysokości 3,5 q pszenicy.
  2. Konary na działki nr: 840, 785/1, 785/2 o ogólnej pow. 1,28 ha wpłynęła 1 oferta wybrano ofertę P. Wojciecha Taranowicza, który zaoferował czynsz dzierżawny w wysokości 0,65 q pszenicy.

Termin dzierżawy 5 lat.