artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie ośrodków zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach.

Kłomnice, dnia 28.12.2020r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonych I przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie ośrodków zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach, które zakończyły się wynikiem  pozytywnym:

  • w Kłomnicach ośrodek zdrowia znajdujący się w budynku usługowym (przychodnia zdrowia)o pow. użytkowej piwnicy, pietra i parteru955,18 m2 usytuowany przy ul. Strażackiej 18 na działce ewidencyjnej nr 449/11 o pow. 0,1210 ha, k. m. 1.3., księga wieczysta CZ1C/00075686/0. Budynek posiada wspólną z Urzędem gminy Kłomnice instalację grzewczą i wodociągową oraz parking. Wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, c.o., gazową, kanalizacyjną.
  • w Rzerzęczycach ośrodek zdrowia zabudowany jest budynkiem usługowym (przychodnia zdrowia) o pow. użytkowej 159,57 m2, usytuowany przy ul. Skrzydlowskiej 71 na działce ewidencyjnej nr 6881 o pow. 0,0462 ha, k. m. 5, księga wieczysta CZ1C/00066682/6. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, c.o., kanalizacyjną.

Wysokość czynszu dzierżawnego za 1m2powierzchni użytkowej został ustalony na kwotę:

  • ośrodek zdrowia w Kłomnicach 6,80 zł + właściwa stawka VAT
  • ośrodek zdrowia w Rzerzęczycach 5,85 zł+ właściwa stawka VAT

W wyniku przetargów NZOZ Przychodnia Lekarska Sp. z o.o. zaoferowała w wyniku postąpienia:

  • za ośrodek zdrowia w Kłomnicach kwotę 6,90 zł/1 m2 + VAT
  • za ośrodek zdrowia w Rzerzęczycach kwotę 5,95 zł/1 m2 + VAT