artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres do 3 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 191/XXIII/2020 z dnia 15 października 2020 r.

 

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 

obręb

Numer działki

Pow. w ha

W tym użytki

Numer księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q pszenicy

Pacierzów

603

 

163

 

0,40

 

0,75

Ł III – 0,35

R IVa- 0,05

R IV a- 0,20

Ł III- 0,55

CZ1C/00106695/3

1,80

Karczewice

697

 

766

0,64

 

0,53

R V- 0,64

 

R V- 0,41

RVI- 0,12

CZ1C/001410618/1

0,50

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w  wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualna cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.