artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres do 3 lat.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 158/XIX/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

na rzecz: dotychczasowego dzierżawcy

Obręb

Nr działki

Pow. w ha

W tym:

użytki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q

Kłomnice

2471

0,57

RIVa-0,18 ha

RIVb-0,20 ha, ŁIII-0,06 ha, ŁV-0,13 ha

KDL- tereny dróg lokalnych,

RM- tereny zabudowy zagrodowej,

R- tereny rolnicze

CZ1C/00072895/7

0,70

2470

0,26

RIVa- 0,12 ha

ŁIV-0,01 ha

ŁV-0,08 ha

ŁVI-0,05 ha

R- tereny rolnicze

RM- tereny zabudowy zagrodowej

CZ1C/00055888/0

0,30

2460

0,28

ŁV-0,28 ha

R- tereny rolnicze

CZ1C/00055888/0

0,10

2461

0,77

RIVb-0,10 ha

RIVb-0,15 ha

ŁIV- 0,26 ha

ŁV- 0,26 ha

R- tereny rolnicze

RM- tereny zabudowy zagrodowej

CZ1C/00055888/0

0,60

1847

1,18

RIVb-0,66 ha ŁIII-0,52 ha

R-tereny rolnicze

CZ1C/00047650/4

1,50

Pow. ogółem 3,06 ha Razem czynsz 3,20 q  

 

na rzecz: dotychczasowego dzierżawcy

Obręb

Nr działki

Pow. w ha

W tym: użytki

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q

Konary

680

1,14

ŁIV-0,02 ha

ŁV- 0,77 ha

RV-0,35 ha

R/ZL-tereny rolnicze z możliwością zalesienia

CZ1C/00131865/0

0,40 q

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy opublikowaną przez Prezesa GUS.