artykuł nr 1

Wykaz dot. umieszczenia reklam na obiektach stanowiących własność Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

 W Y K A Z

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 48/2013 z dnia 24.04.2013 r. i zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 169/2019 z dnia 07.11.2019 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący umieszczenia reklam na obiektach stanowiących własność Gminy Kłomnice na okres do 3 lat na rzecz:

MAG design Agata Gotkowska, Al. Wolności 54/60/58, 42-202 Częstochowa baneru reklamowego o pow. 0,70 m2 x 1,2 m2, o treści reklamy ”Projekty Architektoniczno-Budowlane Dobra cena- wysoka jakość tel.”  umieszczonego na ogrodzeniu działki nr ewid: 51/3 obręb geodezyjny Kłomnice, przy ul. Zdrowskiej, księga wieczysta CZ1C/00121394/4.