artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.

Kłomnice, dnia 10.06.2019 r.

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, które zakończyły się wynikiem pozytywnym:

  1. Chmielarze na działki nr 34/3, 205, 160/1, 144/1 o ogólnej pow. 3,01 ha wpłynęły 4 oferty wybrano 2 oferty P. Miry Czesława który zaproponował za dz. 34/3 o pow. 1,15 ha czynsz dzierżawny w wysokości 10 q pszenicy oraz P. Pawła Kozakiewicza, który za działki 205,160/1, 144/1 o pow. 1,86 ha zaproponował czynsz dzierżawny w wysokości 25,73 q pszenicy.
  2. Adamów na działki nr: 826, 825, 1266, 579, 1017, 890 o ogólnej pow. 1,28 ha wpłynęły 3 oferty wybrano ofertę P. Pawła Kozakiewicza, który zaoferował czynsz dzierżawny w wysokości 8,36 q pszenicy.
  3. Rzeki Małe na działki nr: 513/1, 513/2, 587, 831, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 801 o ogólnej pow. 1,35 ha wpłynęły 3 oferty, wybrano ofertę P. Pawła Kozakiewicza który zaoferował czynsz dzierżawny w wysokości 14,27 q pszenicy.
  4. Rzeki Wielkie na działki nr 690/1, 690/2, 765, 829, 906, 743/1, 943/2, 682/1, 682/2, 712/1, 712/2, 757, 787, 821, 898/1, 898/2, 1047/1, 1047/2, 1095, 851, 673/1, 673/2, 752, 889/1, 889/2, 1086, 170/2, 172/3, 633, 634 o ogólnej pow. 3,28 ha wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę P. Pawła Kozakiewicza, który zaoferował czynsz dzierżawny w wysokości 33,33 q pszenicy.
  5. Garnek na działki nr: 469, 504, 1489/1, 1531/1, 1554/2, 1554/3, 1589/1, 2035, 2018, 1492, 1493, 1494, 1535, 1536, 1537, 1572/3, 1572/1, 1572/2, 1573/1, 1572/2, 1573/3, 1574/1, 1574/2, 1618, 1620, 1635, 1650, 2195, 691, 1622/3, 1720, 1664/1, 1653/1, 1590, 1569, 1555, 1532, 1490, 1451, 386, 1193 o ogólnej pow. 8,29 ha wpłynęły 4 oferty, wybrano ofertę P. Pawła Kozakiewicza, który zaoferował czynsz dzierżawny w wysokości 118,15 q pszenicy.
  6. Zdrowa na działkę 175/2 o pow. 1,30 ha wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę P. Grzegorza Rachwała, który zaoferował czynsz dzierżawny w wysokości 4 q pszenicy.

Termin dzierżawy 10 lat.