artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2018r poz.2204 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 72/VIII/2019 z dnia 23 maja 2019 r.

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat

Obręb

Numer działki

Pow.

w ha

w tym: użytki

numer księgi wieczystej

Proponowany czynsz  w q

Adamów

1246

0,34

RIVb- 0,21

RV – 0,02

RIVa-0,01

RBrIVa-0,10

CZ1C/00147594/4

0,40

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w  wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualna cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.