artykuł nr 1

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych.

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

Miejscowość

Nr działki

pow. w ha

w tym użytki w ha

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy

1. Chmielarze

34/3

1,15

RV-1,02, RVI-0,13

CZ1C/00075537/1

0,40

205

0,84

RV-0,49, RVI-0,35

CZ1C/00083935/0

0,20

160/1

0,84

RV-0,20, RVI-0,46, PsV-0,18

CZ1C/00083935/0

0,15

144/1

0,18

RVI-0,18

CZ1C/00083935/0

-

Razem pow. 3,01 ha  Razem czynsz 0,75

2. Adamów

826

0,18

Lz/ŁV-0,08, ŁV-0,10

CZ1C/00099635/2

0,05

825

0,14

Lz/ŁV-0,04, ŁV-0,10

CZ1C/00099635/2

0,05

1266

0,17

RIVb-0,15, ŁV-0,10

CZ1C/00113669/4

0,20

579

0,54

ŁV-0,29, PSIV-0,02, RIVb-0,23

CZ1C/00124256/6

0,35

1017

0,09

ŁIII-0,09

CZ1C/00061396/3

0,15

890

0,16

ŁV-0,06, RIVb-0,10

CZ1C/00115657/1

0,15

Razem pow. 1,28 ha   Razem czynsz   0,95 

3. Rzeki Małe

513/1

0,01

ŁV-0,01

CZ1C/00075537/1

-

513/2

0,06

ŁIV-0,03, ŁV-0,03

CZ1C/00075537/1

0,05

587

0,12

ŁIV-0,12

CZ1C/00075537/1

0,10

831

0,13

ŁIV-0,13

CZ1C/00075537/1

0,10

1100

0,18

ŁIV-0,13, ŁV-0,05

CZ1C/00118968/5

0,15

1101

0,28

ŁIV-0,19, ŁV-0,09

CZ1C/00118968/5

0,20

1102/1

0,01

ŁV-0,01

CZ1C/00118968/5

-

1102/2

0,13

ŁIV-0,09, ŁV-0,04

CZ1C/00118968/5

0,10

801

0,43

ŁIV-0,32, ŁV-0,07, ŁVI-0,04

CZ1C/00118968/5

0,30

Razem pow. 1,35   Razem czynsz 1,00

4. Rzeki Wielkie

690/1

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00061396/9

-

690/2

0,05

ŁIV-0,05

CZ1C/00061396/9

0,05

765

0,06

ŁIV-0,06

CZ1C/00061396/9

0,05

829

0,03

ŁIV-0,03

CZ1C/00061396/9

0,05

906

0,03

ŁIV 0,03

CZ1C/00061396/9

0,05

943/1

0,03

ŁIV-0,03

CZ1C/00061396/9

0,05

943/2

0,03

ŁV-0,03

CZ1C/00061396/9

0,05

682/1

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00129923/8

-

682/2

0,03

ŁV-0,03

CZ1C/00129923/8

0,05

712/1

0,05

ŁIV-0,05

CZ1C/00129923/8

0,05

712/2

0,23

ŁIV-0,19, ŁV-0,04

CZ1C/00129923/8

0,20

757

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00129923/8

-

787

0,17

ŁIV-0,17

CZ1C/00129923/8

0,15

821

0,04

ŁIV-0,04

CZ1C/00129923/8

0,05

898/1

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00129923/8

-

898/2

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00129923/8

-

1047/1

0,21

ŁIII-0,16, ŁIV-0,05

CZ1C/00129923/8

0,30

1047/2

0,04

ŁV-0,04

CZ1C/00129923/8

0,05

1095

0,03

ŁIV-0,01, ŁV-0,02

CZ1C/00129923/8

0,05

851

0,20

ŁIV-0,20

CZ1C/00129923/8

0,20

673/1

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00075537/1

-

673/2

0,06

ŁIV-0,06

CZ1C/00075537/1

0,05

752

0,09

ŁIV-0,09

CZ1C/00075537/1

0,10

889/1

0,03

ŁIV-0,03

CZ1C/00075537/1

0,05

889/2

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00075537/1

-

1086

0,08

ŁIV-0,03, ŁV-0,05

CZ1C/00075537/1

0,10

170/2

0,80

RIVa-0,52, RIVb-0,28

CZ1C/00129923/8

1,15

172/3

0,60

RIVa-0,34, RIVb-0,26

CZ1C/00129923/8

0,85

633

0,09

ŁV-0,09

CZ1C/00129923/8

0,05

634

0,20

ŁV-0,12, ŁVI-0,08

CZ1C/00129923/8

0,10

Razem pow. 3,28 ha Razem czynsz 3,85

5. Garnek

469

0,20

ŁIV-0,06, ŁV-0,14

CZ1C/00099635/2

0,10

504

0,13

ŁIV-0,08, ŁV-0,05

CZ1C/00099635/2

0,10

1489/1

0,14

ŁIV-0,07, RV-0,07

CZ1C/00113669/4

0,10

1531/1

0,10

ŁIV-0,09, ŁV-0,01

CZ1C/00113669/4

0,10

1554/2

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00113669/4

-

1554/3

0,07

ŁIV-0,04, Ł-0,03

CZ1C/00113669/4

0,05

1589/1

0,05

ŁIV-0,05

CZ1C/00113669/4

0,05

2035

0,38

RVI-0,10, N-0,05, RV-0,15, PsVI-0,08

CZ1C/00078140/2

0,05

2018

0,06

PsVI-0,0265, N-0,03, W/PsVI-0,0035

CZ1C/00078140/2

-

1492

0,14

ŁIV-0,14

CZ1C/00113669/4

0,10

1493

0,15

ŁIV-0,15

CZ1C/00113669/4

0,10

1494

0,15

ŁIV- 0,15

CZ1C/00113669/4

0,10

1535

0,11

ŁIV-0,06, ŁV-0,05

CZ1C/00113669/4

0,10

1536

0,10

ŁIV-0,05, ŁV-0,05

CZ1C/00113669/4

0,10

1537

0,09

ŁIV-0,05, ŁV-0,04

CZ1C/00113669/4

0,10

1572/3

0,10

ŁIV-0,10

CZ1C/00113669/4

0,10

1572/1

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00113669/4

-

1572/2

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00113669/4

-

1573/1

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00113669/4

-

1572/2

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00113669/4

-

1573/3

0,11

ŁIV-0,11

CZ1C/00113669/4

0,10

1574/1

0,03

ŁIV-0,03

CZ1C/00113669/4

0,05

1574/2

0,12

ŁIV-0,12

CZ1C/00113669/4

0,10

1618

0,08

RV-0,08

CZ1C/00084144/5

0,05

1620

0,06

ŁIV-0,06

CZ1C/00084144/5

0,05

1635

0,29

ŁIV-0,29

cz1c/00084144/5

0,25

1650

0,27

ŁIV-0,27

CZ1C/00084144/5

0,25

2195

0,61

RIVb-0,04, RV-0,22, RVI-0,35

CZ1C/00084144/5

0,15

691

0,13

PsV-0,09, PsVI-0,04

CZ1C/00128989/1

0,05

1622/3

0,31

ŁV-0,25, RV-0,06

CZ1C/00128989/1

0,10

1720

0,33

RV-0,33

CZ1C/00128989/1

0,15

1664/1

1,34

ŁV-1,3235, W/ŁV-0,0165

CZ1C/00155707/9

0,40

1653/1

0,56

ŁIV-0,5440, W/ŁIV-0,0160

CZ1C/00155707/9

0,50

1590

0,15

ŁIV-0,15

CZ1C/00155707/9

0,15

1569

0,10

ŁIV-0,10

CZ1C/00155707/9

0,10

1555

0,20

ŁIV-0,13, ŁV-0,07

CZ1C/00155707/9

0,15

1532

0,33

ŁIV-0,29, ŁV-0,04

CZ1C/00155707/9

0,30

1490

0,45

ŁIV-0,45

CZ1C/00155707/9

0,40

1451

0,23

RV-0,02, PsIV-0,21

CZ1C/00155707/9

0,05

386

0,20

RIVb-0,05, RV-0,07, ŁV-0,08

CZ1C/00155707/9

0,10

1193

0,35

ŁIV-0,35

CZ1C/00084144/5

0,30

Razem pow. 8,29 ha Razem czynsz 5,00

5. Zdrowa

175/2

1,30

RIVa-0,66, RIVb-0,37, ŁIV-0,25, W/ŁIV-0,02

CZ1C/00047469/8

1,70

 

  Razem czynsz  1,70

 

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Termin dzierżawy 10 lat.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości..............................(wymienić obręb, na każdy obręb odrębna oferta), w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 203 w terminie do dnia 04.06.2019 r. do godz. 15:00.

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko i adres oferenta,

- data sporządzenia oferty,

- proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy,

- termin dzierżawy,

- przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),

- podpisaną klauzule RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:
klauzula informacyjna RODO16 KB