artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 40/2019 z dnia 15 marca 2019r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnych przetargów ofert na dzierżawę:

Miejscowość

Nr działki

pow. w ha

w tym użytki w ha

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy

Chmielarze

34/3

1,15

RV-1,02, RVI-0,13

CZ1C/00075537/1

0,40

205

0,84

RV-0,49, RVI-0,35

CZ1C/00083935/0

0,20

160/1

0,84

RV-0,20, RVI-0,46, PsV-0,18

CZ1C/00083935/0

0,15

144/1

0,18

RVI-0,18

CZ1C/00083935/0

-

Razem pow. 3,01 ha   Razem czynsz 0,75

Adamów

826

0,18

Lz/ŁV-0,08, ŁV-0,10

CZ1C/00099635/2

0,05

825

0,14

Lz/ŁV-0,04, ŁV-0,10

CZ1C/00099635/2

0,05

1266

0,17

RIVb-0,15, ŁV-0,10

CZ1C/00113669/4

0,20

579

0,54

ŁV-0,29, PSIV-0,02, RIVb-0,23

CZ1C/00124256/6

0,35

1017

0,09

ŁIII-0,09

CZ1C/00061396/3

0,15

890

0,16

ŁV-0,06, RIVb-0,10

CZ1C/00115657/1

0,15

Razem pow. 1,28 ha   Razem czynsz   0,95 

Rzeki Małe

513/1

0,01

ŁV-0,01

CZ1C/00075537/1

-

513/2

0,06

ŁIV-0,03, ŁV-0,03

CZ1C/00075537/1

0,05

587

0,12

ŁIV-0,12

CZ1C/00075537/1

0,10

831

0,13

ŁIV-0,13

CZ1C/00075537/1

0,10

1100

0,18

ŁIV-0,13, ŁV-0,05

CZ1C/00118968/5

0,15

1101

0,28

ŁIV-0,19, ŁV-0,09

CZ1C/00118968/5

0,20

1102/1

0,01

ŁV-0,01

CZ1C/00118968/5

-

1102/2

0,13

ŁIV-0,09, ŁV-0,04

CZ1C/00118968/5

0,10

801

0,43

ŁIV-0,32, ŁV-0,07, ŁVI-0,04

CZ1C/00118968/5

0,30

Razem pow. 1,35   Razem czynsz 1,00

Rzeki Wielkie

690/1

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00061396/9

-

690/2

0,05

ŁIV-0,05

CZ1C/00061396/9

0,05

765

0,06

ŁIV-0,06

CZ1C/00061396/9

0,05

829

0,03

ŁIV-0,03

CZ1C/00061396/9

0,05

906

0,03

ŁIV 0,03

CZ1C/00061396/9

0,05

943/1

0,03

ŁIV-0,03

CZ1C/00061396/9

0,05

943/2

0,03

ŁV-0,03

CZ1C/00061396/9

0,05

682/1

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00129923/8

-

682/2

0,03

ŁV-0,03

CZ1C/00129923/8

0,05

712/1

0,05

ŁIV-0,05

CZ1C/00129923/8

0,05

712/2

0,23

ŁIV-0,19, ŁV-0,04

CZ1C/00129923/8

0,20

757

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00129923/8

-

787

0,17

ŁIV-0,17

CZ1C/00129923/8

0,15

821

0,04

ŁIV-0,04

CZ1C/00129923/8

0,05

898/1

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00129923/8

-

898/2

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00129923/8

-

1047/1

0,21

ŁIII-0,16, ŁIV-0,05

CZ1C/00129923/8

0,30

1047/2

0,04

ŁV-0,04

CZ1C/00129923/8

0,05

1095

0,03

ŁIV-0,01, ŁV-0,02

CZ1C/00129923/8

0,05

851

0,20

ŁIV-0,20

CZ1C/00129923/8

0,20

673/1

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00075537/1

-

673/2

0,06

ŁIV-0,06

CZ1C/00075537/1

0,05

752

0,09

ŁIV-0,09

CZ1C/00075537/1

0,10

889/1

0,03

ŁIV-0,03

CZ1C/00075537/1

0,05

889/2

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00075537/1

-

1086

0,08

ŁIV-0,03, ŁV-0,05

CZ1C/00075537/1

0,10

170/2

0,80

RIVa-0,52, RIVb-0,28

CZ1C/00129923/8

1,15

172/3

0,60

RIVa-0,34, RIVb-0,26

CZ1C/00129923/8

0,85

633

0,09

ŁV-0,09

CZ1C/00129923/8

0,05

634

0,20

ŁV-0,12, ŁVI-0,08

CZ1C/00129923/8

0,10

Razem pow. 3,28 ha Razem czynsz 3,85

Garnek

469

0,20

ŁIV-0,06, ŁV-0,14

CZ1C/00099635/2

0,10

 

504

0,13

ŁIV-0,08, ŁV-0,05

CZ1C/00099635/2

0,10

1489/1

0,14

ŁIV-0,07, RV-0,07

CZ1C/00113669/4

0,10

1531/1

0,10

ŁIV-0,09, ŁV-0,01

CZ1C/00113669/4

0,10

1554/2

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00113669/4

-

1554/3

0,07

ŁIV-0,04, Ł-0,03

CZ1C/00113669/4

0,05

1589/1

0,05

ŁIV-0,05

CZ1C/00113669/4

0,05

2035

0,38

RVI-0,10, N-0,05, RV-0,15, PsVI-0,08

CZ1C/00078140/2

0,05

2018

0,06

PsVI-0,0265, N-0,03, W/PsVI-0,0035

CZ1C/00078140/2

-

1492

0,14

ŁIV-0,14

CZ1C/00113669/4

0,10

1493

0,15

ŁIV-0,15

CZ1C/00113669/4

0,10

1494

0,15

ŁIV- 0,15

CZ1C/00113669/4

0,10

1535

0,11

ŁIV-0,06, ŁV-0,05

CZ1C/00113669/4

0,10

1536

0,10

ŁIV-0,05, ŁV-0,05

CZ1C/00113669/4

0,10

1537

0,09

ŁIV-0,05, ŁV-0,04

CZ1C/00113669/4

0,10

1572/3

0,10

ŁIV-0,10

CZ1C/00113669/4

0,10

1572/1

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00113669/4

-

1572/2

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00113669/4

-

1573/1

0,02

ŁIV-0,02

CZ1C/00113669/4

-

1572/2

0,01

ŁIV-0,01

CZ1C/00113669/4

-

1573/3

0,11

ŁIV-0,11

CZ1C/00113669/4

0,10

1574/1

0,03

ŁIV-0,03

CZ1C/00113669/4

0,05

1574/2

0,12

ŁIV-0,12

CZ1C/00113669/4

0,10

1618

0,08

RV-0,08

CZ1C/00084144/5

0,05

1620

0,06

ŁIV-0,06

CZ1C/00084144/5

0,05

1635

0,29

ŁIV-0,29

cz1c/00084144/5

0,25

1650

0,27

ŁIV-0,27

CZ1C/00084144/5

0,25

2195

0,61

RIVb-0,04, RV-0,22, RVI-0,35

CZ1C/00084144/5

0,15

691

0,13

PsV-0,09, PsVI-0,04

CZ1C/00128989/1

0,05

1622/3

0,31

ŁV-0,25, RV-0,06

CZ1C/00128989/1

0,10

1720

0,33

RV-0,33

CZ1C/00128989/1

0,15

1664/1

1,34

ŁV-1,3235, W/ŁV-0,0165

CZ1C/00155707/9

0,40

1653/1

0,56

ŁIV-0,5440, W/ŁIV-0,0160

CZ1C/00155707/9

0,50

1590

0,15

ŁIV-0,15

CZ1C/00155707/9

0,15

1569

0,10

ŁIV-0,10

CZ1C/00155707/9

0,10

1555

0,20

ŁIV-0,13, ŁV-0,07

CZ1C/00155707/9

0,15

1532

0,33

ŁIV-0,29, ŁV-0,04

CZ1C/00155707/9

0,30

1490

0,45

ŁIV-0,45

CZ1C/00155707/9

0,40

1451

0,23

RV-0,02, PsIV-0,21

CZ1C/00155707/9

0,05

386

0,20

RIVb-0,05, RV-0,07, ŁV-0,08

CZ1C/00155707/9

0,10

1193

0,35

ŁIV-0,35

CZ1C/00084144/5

0,30

Razem pow. 8,29 ha Razem czynsz 5,00

Zdrowa

175/2

1,30

RIVa-0,66, RIVb-0,37, ŁIV-0,25, W/ŁIV-0,02

CZ1C/00047469/8

1,70

 

Razem czynsz 1,70

 

 

 

Termin oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.