artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 37/VI/2019 z dnia 27 lutego 2019r.

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

na rzecz : Pani Rybarczyk-Koza Eweliny

Obręb

Numer działki

Pow.

w ha

w tym: użytki

numer księgi wieczystej

Proponowany

czynsz w q

Konary

1101

1,53

ŁVI-1,34 ha, W/ŁVI-0,19 ha

CZ1C/00075720/1

0,20

1102

1,22

ŁVI-1,12 ha, W/ŁVI-0,10 ha

CZ1C/00075720/1

0,30

1099

1,08

ŁVI-1,05 ha, W/ŁVI-0,03 ha

CZ1C/00108801/4

0,40

Razem czynsz   0,90

na rzecz: Pana Taranowicza Wojciecha

Obręb

Numer działki

Pow.

w ha

w tym: użytki

numer księgi wieczystej

Proponowany czynsz  w q

Pacierzów

834

0,30

ŁIV-0,30 ha

CZ1C/00106695/3

0,30

 

884

0,33

ŁIV-0,33 ha

CZ1C/00121355/9

0,30

Razem czynsz 0,60

Konary

787/1

0,27

ŁVI-0,26 ha, W/ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00118968/5

0,10

829/1

0,10

Tr-0,01 ha, ŁVI-0,07ha, W/ŁVI-0,02ha

CZ1C/00118968/5

0,05

827/1

0,05

ŁVI-0,04ha, W/ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00131865/0

0,05

827/2

0,48

ŁVI-0,46 ha, W/ŁVI-0,02 ha

CZ1C/00131865/0

0,25

771/1

0,34

ŁV-0,32 ha, W/ŁV-0,02 ha

CZ1C/00108801/4

0,15

814/1

0,08

Tr-0,01 ha, ŁVI-0,04 ha, W/ŁVI-0,03 ha

CZ1C/00108801/4

0,05

770/1

0,17

ŁV-0,08 ha, ŁVI-0,08 ha, W/ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00108801/4

0,10

770/2

0,34

ŁVI-0,34 ha

CZ1C/00108801/4

0,15

813/1

0,05

Tr-0,01 ha, ŁVI-0,03 ha, W/Ł VI-0,01 ha

CZ1C/00108801/4

0,05

813/2

0,43

ŁVI-0,42 ha, W/ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00108801/4

0,20

743

0,85

ŁV-0,12 ha, R V- 0,71 ha, W-0,02 ha

CZ1C/00144289/2

0,40

754/1

0,38

ŁVI-0,35 h, W/ŁVI-0,03 ha

CZ1C/00144289/2

0,15

754/2

0,50

ŁVI-0,49 ha, W/ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00144289/2

0,20

798/1

0,05

ŁVI-0,04 ha, W/ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00144289/2

0,05

798/2

0,51

ŁVI-0,50 ha, W/ŁVI-0,01 ha

CZ1C/00444289/2

0,20

  Razem czynsz 2,15

Garnek

1201/1

0,02

ŁIV-0,02 ha

CZ1C/00113669/4

0,05

1201/2

0,18

ŁIV-0,17 ha, PsV-0,01 ha

CZ1C/00113669/4

0,15

1224

0,23

ŁIV-0,23 ha

CZ1C/00113669/4

0,20

1244

0,10

ŁIV-0,10 ha

CZ1C/00039167/2

0,10

1260

0,15

ŁIV-0,15 ha

CZ1C/00039167/2

0,15

1278

0,11

ŁIV-0,11 ha

CZ1C/00039167/2

0,10

1287/2

0,04

ŁIV-0,04 ha

CZ1C/00039167/2

0,05

1123

0,18

ŁIV-0,18 ha

CZ1C00128989/1

0,20

1142

0,21

ŁIV-0,21 ha

CZ1C/00128989/1

0,20

1242

0,18

ŁIV-0,18 ha

CZ1C/00128989/1

0,20

1258

0,08

ŁIV-0,08 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1263/1

0,05

ŁIV-0,05 ha

CZ1C/00128989/1

0,05

1263/2

0,08

ŁIV-0,08 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1269

0,08

ŁIV-0,08 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1276/1

0,05

ŁIV-0,05 ha

CZ1C/00128989/1

0,05

1276/2

0,11

ŁIV-0,11 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1281

0,07

ŁIV-0,07 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1290/1

0,04

ŁIV-0,04 ha

CZ1C/00128989/1

0,05

1290/2

0,01

ŁIV-0,01 ha

CZ1C/00128989/1

-

1290/3

0,09

ŁIV-0,09 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1306/1

0,04

ŁIV-0,04 ha

CZ1C/00128989/1

0,05

1306/2

0,08

ŁIV-0,08 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1307

0,11

ŁIV-0,11 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1308/1

0,03

ŁIV-0,03 ha

CZ1C/00128989/1

0,05

 

1308/2

0,08

ŁIV-0,08 ha

CZ1C/00128989/1

0,10

1308/3

0,01

ŁIV-0,01 ha

CZ1C/00128989/1

-

1308/4

0,04

ŁIV-0,04 ha

CZ1C/00128989/1

0,05

            Razem czynsz   2,60

na rzecz Agnieszki i Mariusza Marcinkowskich

Adamów

1315

0,31

RIVa-0,06 ha, RIVb-0,22 ha, RV-0,03 ha

CZ1C/00147819/8

0,40

  Razem czynsz   0,40

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w  wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualna cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.