artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Zdrowej.

Kłomnice, dnia 17.12.2018r

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego II ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości położonej obręb Zdrowa przy ul. Zielonej 5  oznaczonej  nr 188/3 o pow.0,2514 ha,  księga wieczysta CZ1C/00047469/8, który odbył się 10.12.2018r w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę  brutto – 19 805 zł.

Do przetargu dopuszczono 1 osobę, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Bartosz Markowski, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 20 005 zł brutto.

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.