artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdrowej.

  Kłomnice, dnia 28.12.2016r

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego  kolejnego ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości położonej obręb Zdrowa przy ul. Zielonej 5  oznaczonej  nr 188/3 o pow.0,2514 ha,  księga wieczysta CZ1C/00047469/8, który odbył się 21.12.2016r w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę  brutto – 17 670,00 zł

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 16.12.2016r  nie została wpłacona kwota wadium na w/w działkę, wobec powyższego kolejny  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.