artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

 

  Kłomnice, dnia 12.12.2014r

 O G Ł O S Z E N I E  

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego  I ustnego przetargu nieograniczonym  na wynajem lokalu użytkowego ( zaplecze sklepu),  który odbył się w dniu  12 grudnia 2014r w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20: 

Lokal użytkowy (zaplecze sklepu) be osobnego wejścia  o pow. użytkowej 15,96m2 położony w byłym budynku (OSP) w miejscowości Garnek przy ul. Główna 9 na działce ewidencyjnej nr 3086 obręb Garnek, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00085458/3.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznie za 1m2 powierzchni została ustalona na kwotę 6,30 zł + stawka Vat.

Dopuszczono do przetargu 1 osobę, która wpłaciła wadium w wyznaczonym terminie.

W wyniku przetargu wynajmującym została P. Dorota Kołodziejczyk, która w wyniku postąpienia  zaoferowała czynsz w wysokości 6,50 zł/m2 powierzchni  lokalu.

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.