artykuł nr 1

Wykaz sołectw i sołtysów gminy Kłomnice na kadencję 2019-2023

 

L.p.

Sołectwo

Imię i nazwisko

Telefon

1.

Adamów

Małgorzata Ociepa

723540981

2.

Bartkowice

Szymon Wdowiński

34 3281 116

503085964

3.

Chmielarze

Krzysztof Bekus

789112156

4.

Chorzenice

Janusz Bławat

600751140

5.

Garnek

Halina Koza

667858715

6.

Karczewice

Tomasz Sojda

508332162

7.

Kłomnice

Stanisław Matuszczak

34 3281 350

781927851

8.

Kuźnica

Sławomir Jurczyk

601681966

9.

Konary

Aneta Krok

697903299

10.

Lipicze

Monika Kokoszka

501793948

11.

Michałów

Zbigniew Modlasiński

34 3281 491

695847698

12.

Michałów Rudnicki

Małgorzata Błaszczyk

691 016 155

13.

Nieznanice

Kazimierz Rzepa

608679470

14.

Niwki

Marian Piasecki

34 3281 462

781268517

15.

Pacierzów

Robert Jurczyk

507755122

16.

Rzeki

Magdalena Kuras

602643407

17.

Rzerzęczyce

Andrzej Śpiewak

602 133 930

18.

Skrzydlów

Olga Skibińska

34 3281 203

500441398

19.

Śliwaków

Andrzej Powroźnik

515308934

20.

Witkowice

Małgorzata Nalewajka

664733588

21.

Zawada

Andrzej Wilk

885352990

22.

Zdrowa

Agata Dąbrowska

604419410

23.

Zberezka

Michał Loch

501009629

Dostępne kategorie:
Statut Sołectw