artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice.

Dokumenty w załączniku.