artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne RIO

1. Data rozpoczęcia kontroli: 12.04.2021 r. 
2. Data zakończenia kontroli: 18.05.2021 r.
3. Znak sprawy: WK-610/10/4/21

Załączniki:
zalacznik.pdf15 MB