artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice.

Protokół z przeprowadzonych w dniach od 19 marca 2021 roku do 24 marca 2021 roku konsultacji społecznych w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice

PROTOKÓŁ

  1. Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach od 19 marca 2021 roku do 24 marca 2021 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice. Projekt uchwały został zamieszczony na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl

- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl

3. Uprawnieni do konsultacji projektu w/w uchwały mogli zgłaszać uwagi w dniach 19 marca 2021 roku do 24 marca 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi do projektu uchwały.

4. W związku z zakończeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy powyższy projekt uchwały zostanie przekazany pod obrady Rady Gminy Kłomnice na najbliższym jej posiedzeniu.