artykuł nr 1

Urzędnik Wyborczy Gminy Kłomnice informuje o terminach szkoleń członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Urzędnik Wyborczy Gminy Kłomnice informuje o terminach szkoleń członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w Budynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 18, 42- 270 Kłomnice (sala sesyjna, II piętro)
w następujących terminach:

  • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 członkowie OKW (Nr. 1 – 3 ):

- OKW Nr. 1 Szkoła Kłomnice

- OKW Nr. 2 Gminny Ośrodek Kultury Kłomnice

- OKW Nr. 3 Szkoła Witkowice

  • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 17.30 członkowie OKW( Nr. 4 – 6):

- OKW Nr. 4 Strażnica OSP Nieznanice

- OKW Nr. 5 Świetlica OSP Zdrowa

- OKW Nr. 6 Szkoła Skrzydlów

  • 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 15.00 członkowie OKW( Nr. 7 – 9):

- OKW Nr. 7 Przedszkole Rzeki Wielkie

- OKW Nr. 8 Szkoła Rzerzęczyce

- OKW Nr. 9 Szkoła Garnek

  • 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 17.00 członkowie OKW( Nr. 10 – 12):

- OKW Nr. 10 Szkoła Zawada

- OKW Nr. 11 Szkoła Konary

- OKW Nr. 12 Strażnica OSP Pacierzów

Obecność członków OKW na szkoleniu w wyznaczonych terminach obowiązkowa.