artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Kłomnice za 2022 rok