artykuł nr 1

Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Treść w załączniku