artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ D/S URBANISTYKI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

Informuje się, że ogłoszony Zarządzeniem nr 122/2019 z dnia 06.08.2019r. Wójta  Gminy Kłomnice konkurs na głównego specjalistę d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice został nierozstrzygnięty z powodu na braku ofert.