artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2018 r.

 Informacja Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 04 września 2018 r.

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.
 
Osoba niepełnosprawna, mieszkaniec Gminy Kłomnice, może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu komisji dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 16 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, parter, pokój nr  5 w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00.
Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.klomnice.pl – Wybory samorządowe 2018
Lokale obwodowych komisji wyborczych  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:
1.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1- Szkoła Kłomnice, ul. Szkolna 1, 42-270 Kłomnice
 
2.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Szkoła Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice
 
3.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Świetlica OSP Zdrowa, ul. Kłomnicka 31, 42-270 Kłomnice
 
4.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Szkoła Skrzydlów, ul. Główna 6a, 42-270 Kłomnice
 
5.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Szkoła Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 91, 42-270 Kłomnice
 
6.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 – Szkoła Garnek, ul. Szkolna 18, 42-270 Kłomnice