artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na kasjera ogłoszonego Zarządzeniem nr 125/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2018r.

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA KASJERA OGŁOSZONEGO ZARZĄDZENIEM NR 125/2018 WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 03.09.2018r.
 
Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kasjera w Urzędzie Gminy Kłomnice została wybrana Pani Edyta Juszczyk.
 
Uzasadnienie: Pani Edyta Juszczyk przedłożyła wszystkie wymagane w konkursie dokumenty oraz udowodniła w II etapie naboru posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę wymaganą na w/w stanowisku.

 

Podpisy Komisji:

Barbara Mizera

Adam Śliwakowski

Małgorzata Woch