artykuł nr 1

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (PG.OŚ-OŚ.6220.1.2017)

 

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
1/2017
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego-ujęć wód podziemnych z utworu kredy górnej, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 7 położonej w Karczewicach przy ul. Polnej 2.
4
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego-ujęć wód podziemnych z utworu kredy górnej, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 7 położonej w Karczewicach przy ul. Polnej 2.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki  7
obręb Karczewice,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
PG.OŚ-OŚ.6220.1.2017
8
Dokument wytworzył
Derda Maciej
9
Data dokumentu
19.06.2017r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
19.06.2017r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 22 wew.147
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
- wniosek
- postanowienie o braku konieczności -  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
20.06.2017r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak