artykuł nr 1

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Podpisanie umowy odbędzie się po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisu poszczególnych działań. Wymienione załączniki należy dostarczyć do tutejszego Urzędu Gminy, pok. 109 w terminie do dnia 10.03.2017. Druki załączników dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce INNE oraz w zakładce KONKURSY OFERT 2017.

 

Bliższych informacji udziela Pan Robert Kępa – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy oraz współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.109 Urzędu Gminy w Kłomnicach,tel. 34 3281 122, wew. 113.

 

obrazek
Załączniki:
Załączniki do umowy122 KB