artykuł nr 1

Petycja Zarządu Lokalnego Forum Obywatelskiego i Samorządowego

 Kłomnice, dn. 15.09.2016

Zarząd Lokalnego Forum
Obywatelskiego i Samorządowego
Wójt i Rada Gminy Kłomnice
Oraz Sołectwa w Gminie Kłomnice
 
Zarząd Stowarzyszenia o nazwie Lokalne Forum Obywatelskie i Samorządowe na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (Dz. U. RP – poz. 1195 z dnia 5 września 2014 r.) składa petycję w interesie publicznym, których przedmiotem jest żądanie wsparcia finansowego członków wspólnoty gminnej dostępu do uzyskiwania informacji publicznej, zagwarantowanej w Konstytucji RP i będzie włączeniem się do realizacji programu Rządu RP - Polska Cyfrowa, który mówi o trzech kierunkach działania:
- umożliwienie każdemu dostępu do stabilnego i szybkiego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonu,
- rozwijania dostępnych w sieci usług (e-usługi) i innych zasobów,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych obywateli.
Zaplanowanie w projekcie budżetu Gminy Kłomnice na 2017 rok dofinansowania zadania własnego tj. działalności w zakresie telekomunikacji, w tym dofinansowania kosztów podłączenia gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych i instytucji do istniejącej na terenie gminy magistrali światłowodowej jest w pełni zasadne i niezbędne bo znacząco ułatwi mieszkańcom naszej gminy korzystanie z e-administracji 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
Dofinansowanie znacząco wzmocni rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Kłomnice. Dofinansowanie to może być rozciągnięte na Fundusze Sołeckie, ponieważ zmieniona Ustawa o Funduszu Sołeckim tworzy możliwość wspólnych przedsięwzięć sołectw, również poprzez zapisanie we wnioskach uchwalonych przez Zebrania Wiejskie. Sądzimy, że z taką inicjatywą mogą występować Radni na Zebraniach Wiejskich.
Będziemy wdzięczni za rozpatrzenie petycji przez Wójta Gminy Kłomnice i zainteresowanie naszą petycją Radnych i sołtysów.
Wyrażamy zgodę na ujawnienie tej petycji na stronie internetowej Gminy.
Prosimy o zawiadomienie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
Prezes Zarządu LFOiS Henryk Przech
Załączniki:
Odpowiedź14 KB