artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-1/2016

 

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
1/2016
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice
4
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki  57 oraz 58,59 - zasięg rotora
obręb Konary,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.5.2014
8
Dokument wytworzył
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
02.02.2016r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
02.02.2016r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 22 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
5/2014 – wniosek
5/2014 – postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2/2014 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
08.02.2016r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak