artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U.Nr 21 poz.112 z późn. zm.)zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych na terenie Gminy Kłomnice w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. odbędzie się w dniu 7 października 2015r. (środa) o godzinie 15.30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Kłomnice. Obecność obowiązkowa.