artykuł nr 1

Decyzja nakazująca usunięcie odpadów

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
1/2014
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
 
 
Decyzja nakazująca usunięcie odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością usługową, polegającą na handlu samochodami używanymi.
4
Nazwa dokumentu
Decyzja nakazująca usunięcie odpadów
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja nakazująca usunięcie odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością usługową, polegającą na handlu samochodami używanymi.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki  649/13
obręb Kłomnice,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6236.1.2014
8
Dokument wytworzył
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
18.06.2014r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
18.06.2014r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Decyzja nie jest prawomocna.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
-
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
-
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak