artykuł nr 1

1/2013 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lp
- Decyzja i postanowienia
- wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
1
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Przedsięwzięcie polegające na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących kolektorów słonecznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo- kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacją transformatorową, nr ewid. 682, obręb Pacierzów.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.1.2013
4
Data wydania
15.02.2013 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/ postanowienie
Wójt Gminy Kłomnice
Ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy
Krzysztof Podlejski, Wola- Wind Sp. z o.o., ul. Akacjowa 57, 42-233 Wola Hankowska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia
1/2013
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
Pokój numer 205
(34) 3281-122 wew. 119
9
Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
-
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja/ postanowienie
postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
12
Uwagi
brak