artykuł nr 1

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kłomnice

 

R E J E S T R
Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kłomnice
 
L.p.
Numer w rejestrze Instytucji Kultury
Nazwa Instytucji Kultury
Uwagi
1
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 
Księga rejestrowa Nr 1
2
2
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 
Księga rejestrowa Nr 2