artykuł nr 1

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.

 

 
 

 

Załączniki:
Wykaz48 KB