artykuł nr 1

Informacja o osobie pełniącą funkcję Urzędnika Wyborczego w Gminie Kłomnice

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że osobą pełniącą funkcję Urzędnika Wyborczego w Gminie Kłomnice jest Pani Marta Zdańska-Szewczyk