artykuł nr 1

Decyzja DŚ-5/2009

Lp

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

1

Numer wpisu

5

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Rzeki Małe, numer ewidencyjny działki 777

 

3

Znak sprawy

UG.7638/11-9/2008/2009

 

4

Data wydania

20.04.2009

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

Sławomir Żurek

 

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji

7/2008

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

Pokój 205,

tel (034) 3281-122 wew 119

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

Decyzja nie jest prawomocna

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

brak

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

7/2008 wniosek

1/2009 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

12

Uwagi

brak