artykuł nr 1

Decyzja DŚ 1/2009

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

1

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Budowa stacji obsługi pojazdów (montażu i naprawy ogrzewań, klimatyzacji i tachografów) w miejscowości Lipicze na działce nr ewid 742, obręb Lipicze, gmina Kłomnice

3

Znak sprawy

UG.7638/10-6/2009

 

4

Data wydania

12.01.2009

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

P. Jarosław Lisowski

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

5/2008

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Pokój numer 205

Tel (034) 3281-122 wew 119

Fax (034) 3281-121

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

Decyzja nie jest prawomocna

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

 

-

 

 

12

Uwagi

 

-