artykuł nr 1

6 - postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

6

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Przebudowie uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK – 91 Zberezka – Zawada i nr 1032 S – Zawada –Konary - Pacierzów, gmina Kłomnice

3

Znak sprawy

UG.7638/8-8/08

 

4

Data wydania

27.11.2008

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

Pracownię Projektową „GRAFIT” Ryszard Sidorowicz z siedzibą w Częstochowie ul. Czecha 1 m 44, pracownia III Aleja NMP 71, I p, mającą pełnomocnictwo Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

P-6/2008

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Pokój numer 205

(034) 3281-122 wew. 119

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

Postanowienie nie jest ostateczne

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak