artykuł nr 1

4-Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

4

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Budowa stacji obsługi pojazdów (montażu i naprawy ogrzewań, klimatyzacji i tachografów) przy ulicy Kłomnickiej w miejscowości Lipicze

 

3

Znak sprawy

UG.7638/10-4/08

 

4

Data wydania

16.10.2008

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

P. Jarosław Lisowski

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

P-4/2008

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Pokój numer 205

(034) 3281-122 wew. 119

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie stało się ostateczne w dniu 28.10.2008

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak